www.halaszhalo.hu

Termékek

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
amelyben tájékoztatom Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét vállakozásunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
 
 
1. Milyen alapelveket követünk az adatkezelésünk során?
 
Vállalkozásom az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak
d) vállalkozásom minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben
Vállalkozásom az Ön személyes adatait
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja
b) Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez vállalkozásomnak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
Személyes adat: Bármely azonosított vagy azonosítható, természetes személyre vonatkozó
információ.
 
 
2. Kik vagyunk?

A vállalkozásom székhelye: 9026 Győr, Irinyi János utca 7.
A vállalkozási formám: Hegedűs Ferenc egyéni vállalkozó
A vállalkozásom honlapja: www.halaszhalo.hu
Kapcsolattartás: Hegedűs Ferenc, Hegedüsné Somogyi Anita
Postacímem: 9026 Győr, Irinyi János utca 7.
Telefonszámunk: / 06/ 20 315 4312
Telefonszámunk (vezetékes)/06/ 96 324-650
E-mail címünk:
Adószámunk: 46709213-2-28
Bankszámlaszámom: HUF 11737007-20738790
Bankszámlaszámom: EUR 11763378-44396884
Nyilvántartási számom: 3433327 bejegyezte: Győri Önkormányzat
Kamarai tagság: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vállalkozásom tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:
IRQ Hosting Kft, 1015 Budapest, Donáti utca 38/A Fsz., Tel.06 1/233-7777,
Vállalkozásom az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 
NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
IRQ Hosting Kft 
1015 Budapest, Donáti utca 38/A, fsz. Tel.:06/1/233-7777
tárhely szolgáltatás
IRQ Design Kft 9022 Győr Batthyány tér 7. weboldal készítés
Magyar Posta Zrt 
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
levelek, csomagok címzetthez szállítása
DPD Hungária Kft
1158 Budapest, Késmárki u. 14. B. ép.
csomagok címzetthez szállítása
GLS Hungary Csomag –Logisztikai Kft
2351, Alsónémedi, GLS Eu-rópa u. 2.
info@gls-hungary .com
csomagok címzetthez szállítá-sa
FUTAR.HU Logisztikai Kft 1039 Budapest Boglár utca 1. csomagok címzetthez szállítása
 
 
Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.
Az általunk kezelt adatok:
a) Honlap látogatása
- cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,
- a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása
- látogatottság mérése, statisztikai célok
- ezen adatok hozzárendelése egy adott személyhez nem lehetséges
- jogalap: vállalkozásunk jogos érdeke
 
a)/1 A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a
meglátogatott oldal címe, aloldalak címei, a felhasználó operációs rendszerével
és böngészőjével kapcsolatos adatok
a)/2 Az adatkezelés időtartama 365 nap
 
A Google Analitics webanalitikai szoftvere és külső szervereik segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését, auditálását. A mérési adatok kezelésé-ről az adatkezelő a www.google-analitics.com címen tud részletes információhoz jutni.
 
 
b) A honlapon történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, közlés
- cél a kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés
- jogalap: az érintett hozzájárulása
 
b)/1 A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege,
dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb, személyes adatok
b)/2 Az üzenet elküldésével ön hozzájárul a továbbított adatok feldolgozásához.
Az Ön e-mail címét csak a kérés feldolgozásához használjuk.
b)/3 Az adatok törlésének határideje : az adatközléstől számított 5 év
 
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
- postai úton: Hegedűs Ferenc, 9026 Győr Irinyi János utca 7. címen
- e-mailben: címen
 
c) A honlapon történő ajánlatkérés
- cél a kapcsolatfelvétel, ajánlatkérő számára a megfelelő ajánlat eljuttatása
- jogalap: az érintett hozzájárulása
 
c)/1 A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege,
dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb, személyes adatok
c)/2 Az adatok törlésének határideje : az adatközléstől számított 5 év
 
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
- postai úton: Hegedűs Ferenc, 9026 Győr Irinyi János utca 7. címen
- e-mailben: címen
 
d) A honlap megrendelőinek személyes adatai
-cél a megrendelés, a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, az Szja. törvény előírásai alapján a megrendelés adatainak rögzítése
- jogalap: az érintett hozzájárulása
 
d)/1 A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, dátum és időpont,
számlázási és szállítási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb,
személyes adatok
d)/2 Az adatok törlésének határideje : az adatközléstől számított 8 év
 
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
- postai úton: Hegedűs Ferenc, 9026 Győr Irinyi János utca 7. címen
- e-mailben: címen
 
e) Adattovábbítás, a személyes adatok bizonyos körének továbbítása belföldi szolgálta-
tókhoz ( postai levelek, információk, csomagok szállítása )
 
e)/1- cél a postázást, szállítást végző vállalkozás informálása, továbbított adatok köre:
név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím
Az adatok a következő adatkezelőknek kerülnek továbbításra:
 
Név: Magyar Posta Zrt
Székhely: 1138 Budapest , Dunavirág u. 2-6.
E-mail:
 
Név: DPD Hungária Kft
Székhely: 1158 Budapest, Késmárki u. 14.B.ép.
e-mail:
 
Név: GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft
Székhely: 2351, Alsónémedi, GLS Európa u.2.
e-mail:
 
Név: FUTAR.HU Logisztikai Kft
Székhely: 1039 Budapest, Boglár utca 1.
e-mail:
 
Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a vállalkozásunkkal történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával
A hozzájárulás visszavonását 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy vállalkozásunk rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.
 
 
3. Egyéb adatkezelési kérdések
 
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.
Vállalkozásom külföldre nem továbbít adatokat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok ( adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Vállalkozásom adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásom mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a vállalkozásomhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 
4. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
 
Ön az adatkezelésről
 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:
 • Honlap:https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Vállalkozásunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
 
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illet-ve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számí-tott 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg vállalkozásunkat.
 
5. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 
6. Adatkezelési tájékoztató módosítása
 
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.halaszhalo.hu. weboldalon történik.
A vállakozás adatkezelői: Hegedűs Ferenc egyéni vállalkozó , Hegedüsné Somogyi Anita (munkatárs)
Dátum: 2018. május 20.
 

Letölthető dokumentumok:
Főoldal | Termékek | Adatkezelési tájékoztató | Kapcsolat